آرشیو برچسب ها : ثالث

بیمه ملت با بیش از ۳۰۰ مرکز خسارت مالی (بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه) گسترده‌ترین مراکز خسارت اتومبیل در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. بیمه بدنه ، نوعی از بیمه غیراجباری است که معمولاً برای صاحبان وسایل نقلیه بعد از بیمه شخص ثالث که پوشش بیمه‌ای الزامی است، شهرت خاصی دارد. […]