آرشیو برچسب ها : بیمه مسافرتی

با فرارسیدن روزهای بهاری نوروز که بوی سفر می‌دهند، بسیاری از هموطنان، چمدان می‌بندند و می‌خواهند که در سفرهای داخلی و خارجی تجربه‌های جدیدی کسب کنند. هزینه‌ای اندک برای دریافت بیمه مسافرتی، می‌تواند از بروز هزینه‌های سنگین غیرمترقبه جلوگیری و طعم سفر را شیرین‌تر کند. مدیر بیمه‌های عمر و حوادث بیمه‌ملت، در خصوص بیمه حوادث […]

دریافت خسارت بیمه مسافرتی درصورت خرید بیمه‌ای با پوشش مناسب امر بسیار آسانی است، چنانچه در نظر داشته باشید که بیمه ملت خدمات خود را از طریق دو شرکت معتبر‌ آلمانی (رایتزشولتز) و ترکیه ای (رِمِد) به بیمه‌گزاران بیمه مسافرتی ارائه می‌کند . مطالعه این یادداشت به شما کمک می‌کند تا بهترین و مناسبترین بیمه […]

  • 1
  • 2