کارت اعتباری

کارت اعتباری بیمه ملت

کارت اعتباری یکی از ابزارهای مهم مالی و محصول جدید بیمه ملت است که این  شرکت  به مشتریان معتبر خود اعطاء می کند. این محصول نوعی بیمه اعتباری  است که در معاملات خرد،‌ بازپرداخت اقساط خریداران به فروشندگان را  بیمه می کند.