بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مسئول فنی مراکز درمانی

بیمه مسئولیت مسئول فنی مراکز درمانی كمک می كند تا درصدی كه قانون به عهده مدیر فنی مراكز درمانی قرار داده توسط بیمه گر به زیان دیده پرداخت شود.

بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه ای پزشکان

پزشکان و پیراپزشکان می توانند با خرید این بیمه نامه ، مسئولیت حرفه ای خود را در قبال بیمارانی که در قبال انجام خدمات پزشکی دچار خسارت جانی می شوند پوشش بیمه ای دهند .

بیمه مسئولیت مدنی هیات مدیره ساختمان

اشخاص گاهی ناخواسته بصورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث آسیب یا زیان دیگران می شوند. قانون این حق را به زیاندیدگان داده که از عامل زیان مطالبه خسارت کند.

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی( هتلها و مسافرخانه ها )

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی ، خسارت های جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی به منظور جبران کلیه خسارت های مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود .

بیمه مسئولیت آژانس ها و تورهای مسافرتی

بیمه مسئولیت آژانس های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی- تفریحی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای مذکور می باشد.

بیمه وجوه در راه

در بیمه وجوه در راه ، کلیه وجوه در حین نقل و انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر توسط وسیله نقیه معین و در مسیرهای مشخص نسبت به خطرات ذیل تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. 

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

روزانه خسارتهای مختلفی در مدارس و سایر مراکز آموزشی اتفاق می افتد و مدیران آنها به دلیل نداشتن بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی دچار مشکلات فراوانی می شوند

بیمه وجوه در صندوق

در بیمه وجوه در صندوق، پول (اسکناس یا وجوه رایج مملکتی)، سکه (باستثنای مسکوکات گرانبها) چک بانکی و تمبرهای مالیاتی موجود در صندوق و خزانه موسسات ، شرکتها و بانکها مادامی که در صندوق یا خزانه مذکور نگهداری می شود

بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی مکمل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و جبران کننده خسارت های مالی و جانی به اشخاص ثالث به دلیل انجام عملیات ساختمانی است.

بیمه مدیران مهدکودک

مدیران مهدهای کودک می توانند خسارت های جانی وارده به کودکان در مهدکودک ، تورهای یک روزه ، طی استفاده از سرویس و ... تحت پوشش بیمه قرار دهند.

بیمه مسئولیت جامع شهری

ببیمه مسئولیت جامع شهری بیمه ملت بهترین پوشش ها و مناسبترین نرخ را پیشنهاد می دهد.هم اکنون شهرهای زیادی تحت پوشش بیمه بیمه مسئولیت جامع شهری بیمه ملت هستند.

بیمه مسئولیت تولید و فروشندگان کالا

بیمه مسئولیت تولید و فروشندگان کالا ، تولید و فروشندگان را در کیفیت محصول و خطرات ناشی از محصول در برابر مصرف کنندگان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو

در بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو خسارت های وارد به خودروهای پارک شده در محل مورد بیمه ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی و ... تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جبران کننده خسارتهایی است که به کارکنان بیمه گزار وارد و بر اساس قانون کارفرما مقصر شناخته شده و ملزم به جبران است.

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

 گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار، سبب‌ بروز خسارت های‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که خسارت از محل بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی قابل پرداخت است.

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی ، مسئوليت مدیررن شهر بازی در خسارت های جانی احتمالی وارد به استفاده کنندگان از دستگاهها پوشش می دهد.