بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت آژانس ها و تورهای مسافرتی

بیمه مسئولیت آژانس های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی- تفریحی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای مذکور می باشد.

بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه ای پزشکان

پزشکان و پیراپزشکان می توانند با خرید این بیمه نامه ، مسئولیت حرفه ای خود را در قبال بیمارانی که در قبال انجام خدمات پزشکی دچار خسارت جانی می شوند پوشش بیمه ای دهند .

بیمه مدیران مهدکودک

مدیران مهدهای کودک می توانند خسارت های جانی وارده به کودکان در مهدکودک ، تورهای یک روزه ، طی استفاده از سرویس و ... تحت پوشش بیمه قرار دهند.

بیمه مسئولیت مسئول فنی مراکز درمانی

بیمه مسئولیت مسئول فنی مراکز درمانی كمک می كند تا درصدی كه قانون به عهده مدیر فنی مراكز درمانی قرار داده توسط بیمه گر به زیان دیده پرداخت شود.

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی( هتلها و مسافرخانه ها )

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی ، خسارت های جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.