بیمه زندگی

بیمه تحصیل فرزندان

بیمه تحصیل فرزندان برای بیمه گزارعلاوه بر برخورداری از پوشش های بيمه‌ای (فوت ، ... ) ، سرمايه ای مطمئن برای تأمين هزينه تحصیلی فرزندان ايجاد می کند.

بیمه سپرده زندگی

در بیمه سپرده زندگی ، بیمه‌گذاران می‌توانند دارای یک حساب سرمایه‌گذاری با امکان برداشت شده و سرمایه مورد نیاز خود را در دوران بازنشستگی فراهم کنند.

بیمه بازخرید سنوات

بیمه بازخرید سنوات علاوه بر پوشش فوت و فوت بر اثر حادثه، به عنوان يك بيمه نامه عمر براي كارگران، تعهد كارفرمايان را برای پرداخت سنوات تحت پوشش قرار می دهد

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

با بیمه زندگی و سرمایه گذاری علاوه بر آن كه از خانواده و عزيزانتان حمايت می كنيد ، يك سرمايه گذاری مناسب نيز براي خود انجام داده ايد.

بیمه زندگی مانده بدهکار

با بیمه زندگی مانده بدهکار بیمه ملت ، وام گیرنده دیگر نگرانی از بابت دشواری بازماندگان در پرداخت اقساط باقیمانده وام در صورت فوت وام گیرنده نخواهد داشت.

بیمه زندگی جوانان

هم اکنون افراد زیادی فاقد بیمه‌ای برای دوران بازنشستگی می‌باشند. بیمه زندگی جوانان بیمه ملت دریافت یک مستمری دائمی را برای افراد امکانپذیر می‌نماید.

بیمه مستمری زنان

در بیمه مستمری زنان خانه دار، بیمه‌گذار پس از پرداخت مبلغی به عنوان حق‌‌بیمه (۱۳ تا ۳۰ سال) از مستمری مادام‌العمر بیمه ملت با شرایطی ویژه برخوردار خواهد شد.