بیمه اشخاص

بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی

بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی در راستای تامین امنیت مسافرانی که در داخل کشور با هر وسیله به سفرهای تفریحی، آموزشی ، ورزشی و ... می روند طراحی شده است.

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به خارج  بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود .

بیمه درمان تکمیلی خانواده (انفرادی)

بیمه درمان تکمیلی خانواده جهت جبران هزینه های درمان مازاد بر تعرفه های بیمه های پایه و … (محصول ابتکاری بیمه ملت) ارائه می گردد.

کارت هدیه بیمه حوادث

در اقدامی ابتکاری و به منظور پوشش هزینه خسارتهای فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم ، کارت هدیه حوادث بیمه ملت طراحی و قابل ارائه گردید.

بیمه مسافرین ورودی به ایران

بیمه مسافرین ورودی به ایران مربوط به مسافرینی است که به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می کنند. در صورتي كه بيمه شده در مدت اعتبار اين بيمه نامه، دچار بيماري يا صدمات بدني ناشي از حادثه شود و يا قرنطينه اجباري پزشكي ضروري گردد، بيمه گر موظف است خدمات زير را سازماندهي و هزينه هاي مرتبط با آن را پرداخت نمايد.