بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بیمه ملت

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جبران کننده خسارتهایی است که به کارکنان بیمه گزار وارد و بر اساس قانون کارفرما مقصر شناخته شده و ملزم به جبران است.

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان از زیرمجموعه بیمه های مسئولیت در بیمه ملت است. بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای افراد تأثیرگذار می باشد. در بیمه مسئولیت مدنی موضوع بیمه تأمین و جبران خسارت‌هایی است که در اثر حوادث ناشی از فعل یا ترک فعل افراد و بنگاه‌ها و سازمان‌ها متوجه دیگران می‌شود. این خصلت تعهد به نفع دیگران (اشخاص ثالث) ویژگی بارز بیمه مسئولیت مدنی است و بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.

هر شخص حقیقی وحقوقی که فرد یا افرادی را جهـت انجام امور معــین ومشخص تحت امر دارد در مقابل آنان برای خسارت های بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور خود در حین کار مسئول است واین مسئولیت را می تواند بیمه نماید. در واقع بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان مسئولیت مدنی بیـمه گـذار را درمقـابل کارکـنان خود تـحت پوشـش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جـریان انـجام کـار در مـحل مورد بیمه ، دراثر حادثه خسارت بدنی به کـارکنـان شـاغل بـیمه گذار وارد آیـد ومسئولیت بیمه گذار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خـسارت وارده جبران خواهد شد. بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـها، سازمانها، کارخانـجات و کارگاههائی که در امور تولید، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند و مجـریان پروژه های عمرانی وساخت وساز بناهای مسکونی وتجاری میتوانند تهیه نـمایند.

همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند تحت پوشش بیمه ای قرار میدهد. دربیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه ، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند الزامی برای متقاضی بیمه ، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمی باشد . مگر در مواردی که با توجه به نوع کار ، بیمه گذار از کارکنان ثابت استفاده می نماید وارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور باشد.

تقسیم بندی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان براساس نوع فعالیت کارفرما به سه دسته تقسیم میگردد :

– کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی، تولیدی و …
– کارفرما در قبال کارکنان ویژه های عمرانی
– کارفرما در قبال کارکنان  پروژه های ساختمانی

پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

در تمامی انواع بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان کلوزهای زیر جهت ارائه پوششهای بهتر و کامل تر به بیمه گذار ارائه می گردد:

۰۲ – پوشش کارکنان جهت مأموریت های خارج از محیط کار (۵ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۰۳ – پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت بیمه گذار در محل اقامت و اماکن وابسته به محیط کار (۵ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۰۴ – پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از ماشین آلات موجود در محیط کار و مکانهای وابسته به آن (۲۰ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۰۶ – پوشش خسارتهای وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت پیمانکاران فرعی (۱۰ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۰۷ – پوشش خسارتهای وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور (۵ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۰۸ – پوشش پرداخت خسارت(غرامت فوت و نقص عضو) بدون رأی دادگاه (۱۵ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۰۹ – پوشش جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان (۱۵ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۱۰ – پوشش مطالبات احتمالی سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما (پوشش تبصره یک ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی) (به ازای هر ۱۰ میلیون ریال ۲ درصد)
۱۱ – پوشش حوادث وارد به شخص بیمه گذار،کارفرما،پیمانکار و مهندسین در محل کار (۵ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۱۲ – پوشش خسارتهای جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه گذار (۱۰ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۱۳ – پوشش پرداخت افزایش احتمالی مبلغ دیه در زمان پرداخت خسارت نسبت به دیه زمان وقوع خسارت در بیمه نامه های یکساله (۲۵ درصد افزایش حق بیمه پایه برای یک مرحله افزایش دیه، ۳۵ درصد برای دومرحله و ۴۰ درصد برای سه مرحله افزایش دیه)
۱۴ – پوشش غرامت روزانه (دستمزد روزانه) به کارکنان از روز پنجم بعد از حادثه به مدت ۹۰روز در بیمه نامه های یکساله
۱۵ – پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از فعالیت های غیرمرتبط با کار بشرط احراز مسئولیت کارفرما (۱۰ درصد افزایش حق بیمه پایه)
۱۶ – پوشش جبران غرامت های احتمالی پرداختی توسط بیمه گذار جهت کارکنان اتباع خارجی فاقد مجوز  (۱۵ درصد افزایش حق بیمه پایه)
– پوشش خسارتهای ناشی از رفت و آمد کارکنان از محل کار به محل سکونت و بالعکس بشرط فراهم نمودن سرویس ایاب و ذهاب (۲۰ درصد افزایش حق بیمه پایه)
– پوشش خسارتهای ناشی از قصور و اهمال غیر عمدی کارکنان نسبت به یکدیگر در زمان فعالیت مرتبط با موضوع بیمه
– پوشش افزایش احتمالی تعداد کارکنان تا سقف ۲۰% بیشتر از نیروی کار محاسبه شده در بیمه نامه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 20 − نوزده =