بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو ی بیمه ملت

بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو

در بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو خسارت های وارد به خودروهای پارک شده در محل مورد بیمه ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی و ... تحت پوشش قرار می گیرد.

دراین بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو خسارت های وارد به خودروهای پارک شده در محل مورد بیمه ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی، سرقت کلی، سرقت جزئی ، تصادف وسیله نقلیه ، سقوط اجسام برروی خودرو، شکست شیشه و برخورد مواد شیمیایی تحت پوشش قرار می گیرد.

همچنین خسارت های جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از حوادثی که در محوطه استقرار خودروها بوقوع می پیوندد می تواند توسط بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو جبران گردد.

چرا بیمه مسئولیت پارکینگ

اشخاص گاهی ناخواسته بصورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث آسیب یا زیان دیگران می شوند. قانون این حق را به زیاندیدگان داده که از عامل زیان مطالبه خسارت کند. بیمه های مسئولیت خدمتی است برای کسانی که ناخواسته باعث زیان دیگری شده اند و اکنون در معرض مطالبه خسارت قرار دارند. اشخاصی که مطالبه خسارت می کنند یا بدون اینکه قراردادی با عامل زیان داشته باشد، می خواهند از حق قانونی خود استفاده نمایند و یا قراردادی با عامل زیان داشته اند که به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل، اکنون ادعای خسارت دارند. خسارت های نوع اول با بیمه های مسئولیت مدنی و خسارتهای نوع دوم با بیمه مسئولیت قراردادی پوشش داده می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 4 × پنج =