بیمه مسئولیت مدیران شهربازی بیمه ملت

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی ، مسئوليت مدیررن شهر بازی در خسارت های جانی احتمالی وارد به استفاده کنندگان از دستگاهها پوشش می دهد.

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی ، مسئولیت مدیر شهر بازی در قبال استفاده کنندگان از دستگاهها پوشش میدهد، بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از دستگاهها خسارت جانی به آنان وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسؤولیت بیمه‌گذار و با توجه به قوانین بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید. همچنین بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی مسئولیت متصدی دستگاه در قبال استفاده کنندگان را نیز تحت پوشش قرار دهد.

در این بیمه نامه مسؤولیت مدنی مدیر شهر بازی در قبال استفاده کنندگان از دستگااها تحت پوشش قرار می گیرد.

موارد تحت پوشش در بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

 چنانچه در جریان استفاده از دستگااها آسیب جانی به به استفاده کنندگان وارد آید ، بیمه گر پس از احراز مسؤولیت بیمه گذار و با توجه به قوانین بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید . ظرفیت دستگااها در محاسبه حق بیمه موثر بوده و ارایٔه گواهی استاندارد ملی تجهیزات از سازمان ملی استاندارد ایران که در تاریخ وقوع حادثه معتبر بوده باشد در زمان پرداخت خسارت الزامی است.

درباره بیمه مسئولیت

اشخاص گاهی ناخواسته بصورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث آسیب یا زیان دیگران می شوند. قانون این حق را به زیاندیدگان داده که از عامل زیان مطالبه خسارت کند. بیمه های مسئولیت خدمتی است برای کسانی که ناخواسته باعث زیان دیگری شده اند و اکنون در معرض مطالبه خسارت قرار دارند. اشخاصی که مطالبه خسارت می کنند یا بدون اینکه قراردادی با عامل زیان داشته باشد، می خواهند از حق قانونی خود استفاده نمایند و یا قراردادی با عامل زیان داشته اند که به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل، اکنون ادعای خسارت دارند. خسارت های نوع اول با بیمه های مسئولیت مدنی و خسارتهای نوع دوم با بیمه مسئولیت قراردادی پوشش داده می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • دو × سه =