بیمه مدیران مهدکودک بیمه ملت

بیمه مدیران مهدکودک

مدیران مهدهای کودک می توانند خسارت های جانی وارده به کودکان در مهدکودک ، تورهای یک روزه ، طی استفاده از سرویس و ... تحت پوشش بیمه قرار دهند.

در بیمه مدیران مهدکودک بیمه گزار می تواند خسارت ناشی از آسیب وارده به کودکان در مهدکودک مورد نظرخود را به شرط احراز مسیٔولیتشان تحت پوشش بیمه قرار دهند. بدیهی است ملاک محاسبه حق بیمه به عواملی چون تعداد کودکان، تعداد کادر مربیان مهد، میزان تعهدات درخواستی، امکانات موجود در مهد، ساعت کار، اردو و نوع آن و آمار خسارت های گذشته بستگی دارد .

در صورتی از که کودکان زیر ۲ سال و یا کودکان استثنایی نیز در مهد کودک نگهداری می شود اضافه نرخ مربوط به آن در حق بیمه پایه اعمال خواهد شد. همچنین مهد هایی که اقدام به برگزاری تورهای یک روزه نموده و یا امکاناتی نظیر استخر را دارا می باشند، می توانند با پرداخت حق بیمه اضافی، خسارت های ناشی از آن را نیز تحت پوشش قرار داند. یکی از نکات ضروری آن است که مربیان مهد باید همگی دارای مجوز کار در مهدکودک بوده و آموزشهای مخصوص را طی نموده و دارای مدارک معتبر در این خصوص باشند.

درباره بیمه مسئولیت

اشخاص گاهی ناخواسته بصورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث آسیب یا زیان دیگران می شوند. قانون این حق را به زیاندیدگان داده که از عامل زیان مطالبه خسارت کند. بیمه های مسئولیت خدمتی است برای کسانی که ناخواسته باعث زیان دیگری شده اند و اکنون در معرض مطالبه خسارت قرار دارند. اشخاصی که مطالبه خسارت می کنند یا بدون اینکه قراردادی با عامل زیان داشته باشد، می خواهند از حق قانونی خود استفاده نمایند و یا قراردادی با عامل زیان داشته اند که به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل، اکنون ادعای خسارت دارند. خسارت های نوع اول با بیمه های مسئولیت مدنی و خسارتهای نوع دوم با بیمه مسئولیت قراردادی پوشش داده می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ده + یازده =