بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

در تصادفاتی که راننده وسیله نقلیه‌ای، مقصر شناخته شود، از محل بیمه شخص ثالث مقصر حادثه، خسارات مالی و خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث پرداخت می‌گردد.

بیمه ملت همراه با گسترش فعالیت بیمه‌گری خود در رشته‌های مختلف بیمه‌ای اقدام به ارائه خدمات بیمه شخص ثالث و سرنشین دارندگان وسائط نقلیه زمینی جهت کارخانجات خودروسازی و سازمانها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی نموده است. بیمه ملت هم اکنون یکی از گسترده‌ترین مراکز صدور بیمه شخص ثالث، مراکز پرداخت خسارت مالی بیمه های اتومبیل (بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه) و مراکز پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه را دارا است.

مدت بیمه شخص ثالث

بیمه ملت بواسطه افزایش حق بیمه ی بیمه شخص ثالث در طی سالهای گذشته و برای رفاه حال مشتریان خود با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی خود به عنوان اولین شرکت بیمه علاوه بر فروش یکساله بیمه شخص ثالث، اقدام به طراحی و ارائه بیمه شخص ثالث کوتاه مدت ۳ ماهه وبیمه شخص ثالث ۶ ماهه نموده است.

استعلام آنلاین حق بیمه شخص ثالث

 

محاسبه بیمه شخص ثالث
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۳۰۸ میلیون تومان به شرح زیر است:
تخفیف حق بیمه یک ساله حق بیمه شش ماهه
بدون بیمه ۲۲،۱۳۹،۶۹۲ -----
تخفیف ندارم ۱۲،۲۳۹،۶۹۲ -----
یک سال ۱۱،۰۱۵،۷۲۳ ۶,۶۰۹,۴۳۳
دو سال ۱۰،۴۰۳،۷۳۸ ۶،۲۴۲،۲۴۳
سه سال ۹،۷۹۱،۷۵۳ ۵،۸۷۵،۰۵۲
چهار سال ۸،۵۶۷،۷۸۴ ۵،۱۴۰،۶۷۱
پنج سال ۷،۳۴۳،۷۱۵ ۴،۴۰۶،۲۸۹
شش سال ۶،۱۱۹،۸۴۶ ۳،۶۷۱،۹۰۷
هفت سال ۴،۸۹۵،۸۷۷ ۲،۹۳۷،۵۲۶
هشت سال و بیشتر ۳،۶۷۱،۹۰۷ ۲،۲۰۳،۱۴۵
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۳۰۸ میلیون تومان به شرح زیر است:
تخفیف حق بیمه یک ساله حق بیمه شش ماهه
بدون بیمه ۲۵،۷۲۴،۷۵۱ -----
تخفیف ندارم ۱۴،۰۸۶،۷۵۱ -----
یک سال ۱۲،۶۷۸،۰۷۶ ۷،۶۰۶،۸۴۶
دو سال ۱۱،۹۷۳،۷۳۸ ۷،۱۸۴،۲۴۳
سه سال ۱۱،۲۶۹،۴۰۱ ۶،۷۶۱،۶۴۱
چهار سال ۹،۸۶۰،۷۲۶ ۵،۹۱۶،۴۳۵
پنج سال ۸،۴۵۲،۰۵۱ ۵،۰۷۱،۲۳۰
شش سال ۷،۰۴۳،۳۷۵ ۴،۲۲۶،۰۲۶
هفت سال ۵،۶۳۴،۷۰۱ ۳،۳۸۰،۸۲۰
هشت سال و بیشتر ۴،۲۲۶،۰۲۶ ۲،۵۳۵،۶۱۵
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۳۰۸ میلیون تومان به شرح زیر است:
تخفیف حق بیمه یک ساله حق بیمه شش ماهه
بدون بیمه ۲۸،۵۸۳،۷۲۳ -----
تخفیف ندارم ۱۵،۵۵۹،۷۲۳ -----
یک سال ۱۴،۰۰۳،۷۵۱ ۸،۴۰۲،۲۵۰
دو سال ۱۳،۲۲۵،۷۶۵ ۷،۹۳۵،۴۵۸
سه سال ۱۲،۴۴۷،۷۷۸ ۷،۴۶۸،۶۶۷
چهار سال ۱۰،۸۹۱،۸۰۵ ۶،۵۳۵،۰۸۴
پنج سال ۹،۳۳۵،۸۳۴ ۵،۶۰۱،۵۰۰
شش سال ۷،۷۷۹،۸۶۲ ۴،۶۶۷،۹۱۶
هفت سال ۶،۲۲۳،۸۸۹ ۳،۷۳۴،۳۳۳
هشت سال و بیشتر ۴،۶۶۷،۹۱۶ ۲،۸۰۰،۷۵۱
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۳۰۸ میلیون تومان به شرح زیر است:
تخفیف حق بیمه یک ساله حق بیمه شش ماهه
بدون بیمه ۲۴،۰۷۰،۵۶۶ -----
تخفیف ندارم ۱۳،۸۲۹،۵۶۶ -----
یک سال ۱۲،۴۶۶،۶۱۰ ۷،۴۶۷،۹۶۵
دو سال ۱۱،۷۵۵،۱۳۱ ۷،۰۵۳،۰۷۸
سه سال ۱۱،۰۶۳،۶۵۳ ۶،۶۳۸،۱۹۲
چهار سال ۹،۶۸۰،۶۹۵ ۵،۸۰۸،۴۱۸
پنج سال ۸،۲۹۷،۷۳۹ ۴،۹۷۸،۶۴۴
شش سال ۶،۹۱۴،۷۸۳ ۴،۱۴۸،۸۶۹
هفت سال ۵،۵۳۱،۸۲۶ ۳،۳۱۹،۰۹۶
هشت سال و بیشتر ۴،۱۴۸،۸۶۹ ۲،۴۸۹،۳۲۲
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۳۰۸ میلیون تومان به شرح زیر است:
تخفیف حق بیمه یک ساله حق بیمه شش ماهه
بدون بیمه ۲۸،۳۸۱،۷۱۳
تخفیف ندارم ۱۶،۰۵۰،۷۱۳
یک سال ۱۴،۴۴۵،۶۴۱ ۸،۶۶۷،۳۸۶
دو سال ۱۳،۶۴۳،۱۰۶ ۸،۱۸۵،۸۶۴
سه سال ۱۲،۸۴۰،۵۷۱ ۷،۷۰۴،۳۴۲
چهار سال ۱۱،۲۳۵،۵۰۰ ۶،۷۴۱،۲۹۹
پنج سال ۹،۶۳۰،۴۲۸ ۵،۷۷۸،۲۵۷
شش سال ۸،۰۲۵،۳۵۶ ۴،۸۱۵،۲۱۵
هفت سال ۶،۴۲۰،۲۸۵ ۳،۸۵۲،۱۷۱
هشت سال و بیشتر ۴،۸۱۵،۲۱۵ ۲،۸۸۹،۱۲۸
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۳۰۸ میلیون تومان به شرح زیر است:
تخفیف حق بیمه یک ساله
بدون بیمه ۴،۳۲۹،۸۶۳ -----
تخفیف ندارم ۳،۶۹۵،۸۶۳ -----
یک سال ۳،۳۲۶،۲۷۷
دو سال ۳،۱۴۱،۴۸۴
سه سال ۲،۹۵۶،۶۹۰
چهار سال ۲،۵۸۷،۱۰۴
پنج سال ۲،۲۱۷،۵۱۸
شش سال ۱،۸۴۷،۹۳۲
هفت سال ۱،۴۷۸،۳۴۵
هشت سال و بیشتر ۱،۱۰۸،۷۵۹
لطفا صبر کنید

بیمه شخص ثالث اقساطی

هم‌اکنون علاوه بر روش پرداخت نقدی و یکجای حق بیمه شخص ثالث امکان پرداخت اقساطی حق بیمه شخص ثالث در ۶ قسط برای دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت فراهم است. لازم به ذکر است بیمه‌گزاران فاقد کارت اعتباری بیمه ملت می‌توانند با خرید بیمه‌نامه‌ شخص ثالث ۳ ماهه و بیمه شخص ثالث ۶ ماهه بیمه ملت بجای پرداخت یکجای حق‌بیمه یکساله این مبلغ را به ترتیب در ۴ قسط ۳ ماهه و یا ۲ قسط با فاصله زمانی ۶ ماهه پرداخت نمایند.

توضیح فنی بیمه شخص ثالث

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ (بیمه شخص ثالث) در ایران‌ در بیست‌ و نهم‌ دیماه ۱۳۴۷ به‌ تصویب ‌رسید تا مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گزار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتیجه‌ حوادث‌ ایجاد شده‌ از وسیله‌ نقلیه‌ مورد استفاده‌ خود را بیمه‌ کند. بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در ایران‌ به‌ دو بخش‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شود که‌عبارتند از :

الف) بیمه اختیاری

بیمه‌ اختیاری‌ (که‌ شامل‌ بیمه‌نامه‌های‌ دیه‌، بیمه‌ مازاد شخص ثالث‌ و بیمه‌ کارت‌ سبز است‌ که‌ این‌ سه‌ نوع‌اخیر سالها بعد از تصویب‌ قانون‌ بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ توسط شرکتهای‌ بیمه‌ طرح‌ریزی‌ و ابداع‌ شده‌ است‌).باتوجه‌ به‌ این‌ که‌ این‌ بیمه‌نامه‌ خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ می‌کند، براساس‌شرایط بیمه‌نامه‌ افراد زیر در قبال‌ بیمه‌گذار شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ نمی‌شوند:

الف. بیمه‌گذار و کلیه‌ افرادی‌ که‌ مسئولیت‌ آنها مسئولیت‌ بیمه‌گذار تلقی‌می‌شود.

ب‌. کارکنان‌ بیمه‌گذار مسئول‌ حادثه‌ که‌ در حین‌ کار و انجام‌ وظیفه‌ باعث‌ بروز حادثه‌ شده‌ باشند.

پ. همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌گذار.

ت. راننده‌ای‌ که‌ حادثه‌ منحصراً در نتیجه‌ خطای‌ او ایجاد شده‌ باشد.

خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گردر بیمه شخص ثالث بیمه ملت:

خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، انقلاب‌

خسارات‌ ناشی‌ از خطرات‌ طبیعی‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، صاعقه‌ و طوفان

خسارات‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ ناشی‌ از اشعه‌ یون‌زا و رادیواکتیویته

خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسایل‌ نقلیه‌ مورد بیمه

خسارات‌ ناشی‌ از محکومیت‌ جزایی‌ و پرداخت‌ جرایم

خسارات‌ وارد ناشی‌ از عمل‌ متصرفین‌ غیرقانونی‌ وسایل‌ نقلیه‌ یا رانندگان‌ فاقد گواهینامه‌

خسارات ‌وارد به ‌بیمه‌گذار و کالا، اموال‌، ساختمانها و وسایل ‌نقلیه ‌تحت ‌مالکیت‌ و یا تصرف‌ بیمه‌گذار

ب) بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ و راننده‌ بیمه ملت

اصولا هرتصادم‌ باعث‌بروز دونوع‌ خسارت‌ می‌شود; نخست‌ خساراتی‌است‌ که‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمی‌آید که‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و دیگر خساراتی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌نقلیه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشینان‌ آن‌ وارد می‌آید. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را می‌توان‌ از محل‌ بیمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و یا مازاد ثالث‌ جبران‌ کرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ که‌ خسارات‌مالی‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از این‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را می‌توان‌ از محل‌بیمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبیل‌ جبران‌ کرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ یا باید از طریق‌ بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ جبران‌ شود ویا بیمه‌نامه‌ دیه‌ این‌ گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ کند. دراین‌ حالت‌ چنانچه‌ شرکت‌ بیمه‌سرنشینان‌ اتومبیل‌ را بیمه‌ کرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد کرد.

خطرهای‌ مورد تعهد بیمه‌گر

براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌، چنانچه‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزی‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و یا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشینان‌اتومبیل‌ شود، بیمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ پرداخت‌ کند. لازم‌ به‌ ذکراست‌ که‌ تعهد بیمه‌گر در مورد بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ محدود به‌ ظرفیت‌ مجاز اتومبیل‌ مورد بیمه‌است‌. در واقع‌ بیمه‌ سرنشین‌ نوعی‌ بیمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ که‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بیمه‌، محدود به‌مواردی‌ است‌ که‌ در بیمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است

خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر

سرنشینان‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذکور در بند تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قراردارند و تابع‌ شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ می‌باشند; اما در صورتی‌ که‌ بروز و منشأ حادثه‌یکی‌ از خطرات‌ مذکور در ذیل‌ باشد، بیمه‌گر تعهدی‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد

خسارات ‌ناشی ‌از خطرات‌طبیعی‌ مانند زلزله‌، سیل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ که‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است

خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و … که‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعی‌است‌ قابل‌ جبران‌ نیست‌ مگر این‌ که‌ شرط خلاف‌ دیگری‌ بین‌ طرفین‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد

خسارات‌ ناشی‌ از کاربرد وسیله‌ نقلیه‌ در مسابقات‌ شرطبندی‌ و آزمایشهای‌ رانندگی

خسارات‌ ناشی‌ از تشعشعات‌ رادیواکتیویته‌ و اشعه‌ یون‌زا.

خسارات‌ وارد به‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگیری‌ آن‌ ایجاد شده‌ باشد

اصولا خسارات‌ وارد در صورتی‌ قابل‌ جبران‌ است‌ که‌ راننده‌ دارای‌ گواهینامه‌ مجاز رانندگی‌ باشد. درصورتی‌ که‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازکارافتادگی‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازکارافتادگی‌ پرداخت‌ و تسویه‌ خواهد شد.

ج) بیمه‌ مازاد مسئولیت‌ مدنی‌شخص‌ ثالث‌ تا حد دیه

باتوجه‌ به‌ قوانین‌ مصوب‌، شرکتهای‌ بیمه‌ با در نظر گرفتن‌ محدودیت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ غرامت‌ مالی‌ وجانی‌ بیمه‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌، اقدام‌ به‌ ارائه‌ بیمه‌نامه‌ای‌ مازاد با همان‌ شرایط و چند شرط اضافی‌ خاص‌کرده‌ و آن‌ را بیمه‌نامه‌ مازاد ثالث‌ (دیه‌) نامگذاری‌ کردند. اصولا شرایط عمومی‌ این‌ بیمه‌نامه‌ مطابق‌ با شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ است‌، اما تفاوت‌ عمده‌ آن‌ با بیمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ در این‌ است‌ که‌ خسارات‌ وارد براساس‌ رأی‌ محاکم‌ صالحه‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

تعهد بیمه‌گر از لحاظ افراد زیان‌ دیده‌ در داخل‌ وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ برابر ظرفیت‌ مجاز اتومبیل‌ است‌،حال‌ آنکه‌ در خارج‌ از وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ شمار افراد محدودیتی‌ وجود ندارد.

شرکتهای‌ بیمه‌ باتوجه‌ به‌ قیمت‌ و ارزش‌ فعلی‌ موارد ششگانه‌ای‌ که‌ محاکمه‌ صالحه‌ رأی‌ خود را بر آن‌اساس‌ صادر می‌کنند بیمه‌نامه‌هایی‌ را برحسب‌ درخواست‌ بیمه‌گذاران‌ خود از مبلغ‌ شش‌ میلیون‌ تا هفتادمیلیون‌ ریال‌ صادر می‌کنند. نرخ‌ حق‌ بیمه‌ بیمه‌نامه‌های‌ دیه‌ توسط بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ابلاغ‌ شده‌ است‌. 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • یک × چهار =