بیمه زندگی و سرمایه گذاری بیمه ملت

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

با بیمه زندگی و سرمایه گذاری علاوه بر آن كه از خانواده و عزيزانتان حمايت می كنيد ، يك سرمايه گذاری مناسب نيز براي خود انجام داده ايد.

دسته :

بیمه زندگی و سرمایه گذاری از ترکیب بیمه های فوت و بیمه های حیات تشکیل شده است به همین علت در مجموعه بیمه های عمر مختلط قرار می گیرد. بیمه های عمر مختلط علاوه بر تامین خطر فوت جنبه پس اندازی نیز دارد. در این نوع بیمه نامه ها هدف تامین افراد خانواده در هنگام فوت و همین طور تامین پس انداز برای آینده شخص بیمه شده است.

مزایای بیمه زندگی و سرمایه گذاری

۱ – پس از پایان سال دوم، به فرد بیمه‌گذار و یا هر فرد دیگری که وی معرفی نماید تا ۹۰ درصد مبلغ بازخریدی بیمه نامه بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثیقه، وام پرداخت می‌شود ؛

۲ – حداکثر نرخ سود فنی در بیمه نامه های با مدت حداکثر پنج سال ۱۸ درصد، در بیمه نامه های با مدت حداکثر تا ده سال، ۱۸ درصد برای پنج سال اول و ۱۵ درصد برای مدت مازاد بر پنج سال اول و در بیمه نامه های با مدت بیش از ده سال، ۱۸ درصد برای پنج سال اول و ۱۵ درصد برای پنج سال دوم و ۱۰ درصد برای مدت مازاد بر ده سال می باشد ؛

۳ – امکان تبدیل بیمه‌نامه به بیمه مستمری (بازنشستگی) در هنگام بازخرید و یا در پایان مدت قرارداد ؛

۳ – امکان پرداخت کل مبلغ سرمایه گذاری به صورت یکجا در پایان دوره به بیمه گذار ؛

۴ – پرداخت سود حاصل از سرمایه گذاری بصورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ فنی علی الحساب ؛

۵ – افزایش حق بیمه متناسب با توانائی پرداخت بیمه‌گذار به صورت سالانه به منظور مقابله با تورم ؛

۶ – صدور کارت اعتباری بیمه ملت تا سقف ۹۰ درصد مبلغ بازخریدی بیمه نامه.

مزایای ویژه این بیمه نامه در  بیمه ملت:

۱ – پرداخت ۵ تا ۲۵ برابر حق بیمه سالانه به ذینفع (ها) در صورت فوت فرد بیمه شده (به انتخاب شخص بیمه گذار) ؛

۲ – پرداخت ۵۰ درصد سرمایه فوت تا حداکثر مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلاء فرد بیمه شده به یکی از امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن ؛

۳ – سرمایه حادثه ۴ برابر سرمایه فوت و حداکثر تا سقف ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴ – محاسبه حق بیمه حادثه بر اساس طبقه ی شغلی بیمه شده که بدین ترتیب مشاغل کم خطر، حق بیمه کمتری برای پوشش حادثه پرداخت خواهند نمود.
۵ – پرداخت ۱۰ تا ۱۰۰ برابر حق بیمه سالانه به ذینفع(ها) درصورت فوت بیمه شده در اثر حادثه (بیمه زندگی + بیمه حوادث) ؛

۶ – معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره قرارداد و برخورداری از تمام مزایای بیمه زندگی در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار در اثر حادثه و یا بیماری ؛

۷ – امکان افزایش پوشش های بیمه ای به صورت سالانه ؛

۸ – پرداخت سرمایه نقص عضو جزئی و کلی ناشی از حادثه تا دو برابر سرمایه فوت و تا سقف۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ؛

۹ – پرداخت سرمایه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا ۲۰% سرمایه فوت ناشی از حادثه  تا سقف۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ؛

۱۰ – پرداخت پوشش غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه به بیمه شده از روز چهارم به مدت حداکثر ۹۰ روز تا سقف روزانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال ؛

۱۱ – امکان تقسیط حق بیمه سالانه بصورت ماهیانه، دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه ؛

۱۲ – معافیت ذینفع(ها) از مالیات بر درآمد و ارث ؛

۱۳ – امکان انتقال مزایا به غیر و پرداخت سرمایه به افراد مورد نظر بیمه گذار ؛

۱۴ – امکان برقراری پوشش های بیمه ای از ۳ ماهگی تا ۷۰ سالگی ؛

۱۵ – پوشش موقت فوت بر اثر حادثه تا زمان صدور بیمه نامه به صورت رایگان ؛

۱۶ – سامانه شخصی بیمه گذار برای پیگیری وضیعت بیمه نامه، پرداخت حق بیمه به صورت الکترونیکی و مشاهده صورتحساب ؛

۱۷ – امکان صدور الحاقیه مالی به منظور ایجاد هر گونه تغییرات در شرایط مالی بیمه نامه مانند افزایش/ کاهش حق بیمه، سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه و … .

پوششهای تکمیلی

حادثه

بیمه شده می تواند همراه با بیمه عمر و سرمایه گذاری ، از مزایای بیمه حوادث نیز بهره مند گردد. در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه گذار می تواند سرمایه فوت بر اثر حادثه بیمه نامه خود را حداکثر تا ۳ برابر سرمایه فوت بیمه نامه انتخاب نماید. بدیهی است مقدار حق بیمه حادثه در این حالت به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی ناشی از حادثه

در این طرح در صورت انتخاب این گزینه توسط بیمه گذار پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی برای بیمه گذار ارائه می گردد. بیمه گذار می تواند با تهیه بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری حق بیمه خود را نیز بیمه نماید تا اگر در اثر وقوع حادثه از کار افتاده دائم و کامل شود (به تشخیص پزشکان معالج و با تایید پزشک معتمد شر کت بیمه ملت ) در سنوات آتی از پرداخت حق بیمه معاف گردد که در این صورت تمامی مزایا و شرایط بیمه نامه به قوت خود باقی می ماند.

تبصره: این پوشش برای بیمه گذاران حقوقی قابل ارائه نیست.

امراض خاص

بیمه شده با پرداخت حق بیمه اضافی می تواند در برابر هزینه های درمانی انواع سرطانها، سکتۀ مغزی، سکتۀ قلبی، اعمال جراحی عروق و کرونر و همچنین پیوند اعضاء اصلی بدن، از پوشش تا حداکثر ٣٠ % مبلغ سرمایه فوت و حداکثرتا سقف ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بهره مند گردد.

امکان دریافت وام از ذخیرۀ ریاضی

بیمه گذار همچنین می تواند پس از ٢ سال پرداخت حق بیمه ، به میزان معینی نسبت به سرمایه پس انداز(٩٠% ذخیرۀ ریاضی)خود از شرکت بیمه وام دریافت نماید و بازپرداخت وام با سود تعیین شده از طرف  شرکت بیمه ملت را در زمان توافقی متقبل گردد.

امکان دریافت کارت اعتباری

تمامی بیمه گذاران همچنین می توانند از مزایای دریافت کارت اعتباری بیمه ملت  برخوردار شوند.

مشارکت در منافع

بیمه گذار در سود حاصل از سرمایه گذاری بیمه ملت، از محل منابع این بیمه نامه، سهیم است. در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در حال حاضر نرخ ۱۸ درصد نرخ تضمین شده از طرف شرکت بیمه ملت است .

سیستم نرم افزاری عمر و سرمایه گذاری جدولی برای بیمه گذار ارائه می دهد که در آن علاوه بر ستون ذخیره ریاضی (اندوخته ریاضی) با نرخ ۱۸ درصد تضمین شده، ستونهای دیگری برای ذخایر ریاضی با نرخ های بازدهی بیشتر را نیز ارائه می دهد. بدیهی این در مواردی است که شرکت بازده سرمایه گذاری بالاتر از ١۵ درصد را در مورد حق بیمه های بیمه عمر داشته باشد. ابن همان مشارکت در منافع است که طبق آئین نامه شماره ١٣ بیمه مرکزی حداقل ٧۵ درصد آن به بیمه گذار تعلق دارد.

توضیح فنی بیمه زندگی و سرمایه گذاری

بیمه زندگی و سرمایه گذاری ترکیبی از بیمه تمام عمر معمولی با مشخصه هایی از بیمه  (UL (Universal Life Insurance  است. بیمه عمر و سرمایه گذاری نوعی از بیمه تمام عمر است که با مشخصه های زیر از بیمه تمام عمر متمایز می گردد:

– حق بیمه متغیر

– سرمایه متغیر

حق بیمه متغیر

در قرارداد بیمه زندگی و سرمایه گذاری بیمه گذار می تواند حق بیمه را به صورت متغیر پرداخت نماید بطوری که مقدار حق بیمه و تعداد اقساط پرداختی در حدود تعریف شده بوسیله بیمه گر و قانون، متغیر باشد. بیمه گذار براساس نیازها و وضعیت مالی خود میزان حق بیمه پرداختی را انتخاب می نماید. پرداخت مقدار حق بیمه بیشتر، ذخیره ریاضی بزرگتری را ایجاد خواهد کرد. بیمه گر و شرایط عمومی بیمه نامه حداقل و حداکثر مقدار تغییر حق بیمه را در قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری تعیین می کنند . در حقیقت تغییر میزان حق بیمه پرداختی با هدف پوشش نرخ تورم سالیانه صورت می گیرد و در این نوع بیمه نامه ها افزایش سالیانه حداکثر ۱۷ % نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

نرخ حق بیمه اولیه در این طرح برای سال اول توسط بیمه گذار تعیین می گردد و هر سال با ضریب افزایش انتخاب شدۀ وی، میزان حق بیمه برای سال آینده افزایش می یابد.

سرمایه متغیر

مقدار سرمایه در قرارداد بیمه زندگی و سرمایه گذاری متغیر است. مقدار سرمایه می تواند توسط بیمه گذار تغییر نماید. این تغییرات می تواند براساس تغییر در سرمایه فوت تعیین شده ۵ و یا افزایش در سرمایه پوششهای اضافی بیمه نامه مثل حادثه، از کارافتادگی و امراض خاص باشد.

سرمایه فوت قرارداد مبلغی است که توسط بیمه گذار در ابتدای قرارداد به عنوان میزان قابل پرداخت در هنگام فوت به بیمه شده تعیین می گردد. در بیمه تمام عمر معمولی سرمایه فوت وقتی بیمه نامه توسط بیمه گذار خریداری می گردد، تعیین شده و در طول قرارداد ثابت و بدون تغییر است. در مقایسه با بیمه تمام عمر معمولی، در بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه گذار میتواند تحت شرایط مشخص میزان سرمایه خود را در طول مدت بیمه نامه افزایش دهد.

تائید بیمه گر برای هر تغییر در سرمایه بیمه عمر امری ضروری و لازم است. در مواردی بیمه شده ممکن است مدارک اضافی را برای افزایش سرمایه به بیمه گر ارائه دهد (به عنوان مثال مدارک وضعیت سلامتی بیمه شده). مدارک بیمه پذیری ثابت می کند که بیمه شده یک ریسک جدید قابل بیمه شدن است . در مواردی بیمه گر ممکن است به دلایلی افزایش سرمایه بیمه گذار را رد نماید زیرا تغییر در سرمایه باعث ابطال در قرارداد بیمه می گردد. در این طرح حداکثر افزایش سرمایه فوت در هر سال ١٧ % سرمایه سال قبل است.

مدت بیمه زندگی و سرمایه گذاری

همانطور که گفته شد بیمه زندگی و سرمایه گذاری نوعی از بیمه نامه تمام عمر است که مدت آن تا سن ٧٠ سالگی بیمه شده قابل محاسبه می باشد.به عبارتی سن بیمه شده در ابتدای قرارداد به علاوه مدت زمان قرارداد نباید از ٧٠ سال تجاوز نماید. در محاسبه حق بیمه سن بیمه شده در ابتدای قرارداد ملاک تعیین حق بیمه است .

بیمه گذار می تواند مدت قرارداد را انتخاب نماید. و افراد از ۳ ماهگی می توانند بیمه شوند. اما با توجه به ساختار بیمه عمر و سرمایه گذاری حداقل زمان مدت قرارداد ۵ سال است.

نرخ سود بیمه زندگی و سرمایه گذاری

نرخ بهره محاسبه حق بیمه فنی در بیمه زندگی و سرمایه گذاری برابر ۱۸ % در سال تا ۵ سال و برای بالای ۵ سال طبق قانون بیمه مرکزی شرکتها براساس نرخ بهره ارائه شده توسط بیمه مرکزی در آن زمان عمل خواهند کرد. سود مشارکت در منافع به بیمه گذار تعلق خواهد گرفت. پرداخت این سود براساس مصوبات و آئین نامه های بیمه مرکزی است.

تبصره: صدور بیمه نامه با مدت بیش از ۵ سال بلامانع است و لیکن در پایان هر ۵ سال، حداکثر نرخ بهره فنی مطابق حداکثر نرخ بهره فنی مصوب در آن زمان خواهد بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • سه × چهار =