بیمه تضمین کیفیت ساختمان بیمه ملت

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان خسارتهاي مالي ناشي از عيوب اساسي و پنهان ساختمان به دلیل نقص در سازه ‌های اصلی و نیز سازه های غیر اصلی جبران مي نمايد.

بیمه تضمین کیفیت ساختمان از زیرمجموعه های بیمه های مهندسی ، بیمه ای است که نقص در سازه ‌های اصلی ساختمان ناشی از طراحی نادرست ، ساخت معیوب ، به کارگیری مواد یا مصالح معیوب که در طی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می شود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرارمی دهد .
سازه های اصلی ساختمان : عبارتست از سازه های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمان مانند پی، ستونها، کف ها،تیرها، بادبندها و تمام دیوارهای باربر و سقف ها .
سازه های جانبی ساختمان : عبارتست از اجزای غیرباربر ساختمان ها مانند دیوارهای غیرباربر، پنجره ها، گچ کاریها، کاشی کاریها، کف پوشها، دربها، نازک کاریها، لوله کشی های آب، گاز و فاضلابهای داخلی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه های اصلی تعریف شده اند.

خسارتها و هزینه‌های تحت پوشش بیمه تضمین کیفیت ساختمان

این بیمه ‌نامه خسارتهای مالی ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان را بشرح زیر تامین می نماید :
– ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان و متعلقات آن
– هزینه‌هائی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت می گیرد
– هزینه‌های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات
– هزینه‌ های حرفه‌ای
*نکته قابل توجه آنست که خسارات وارد به سازه های جانبی ساختمان در صورتی توسط این بیمه نامه پوشش داده می شود که ناشی از وقوع خسارت در سازه اصلی ساختمان باشد .
ذینفع این بیمه نامه مالک ساختمان یا هر شخصی که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در این بیمه نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت مطابق با شرایط بیمه نامه به وی پرداخت می گردد و یا هر شخص دیگری که بعداً مالک خواهد شد ، بوده و سرمایه بیمه شده، سرمایه نهایی است که پس از تکمیل ساختمان توسط بازرس فنی بیمه گر محاسبه می شود .
پوشش این بیمه‌نامه منوط به نظارت بازرس فنی منتخب بیمه‌گر بر مراحل مختلف عملیات اجرائی ساختمان می باشد این نظارت از زمان شروع عملیات ساختمان آغاز می شود .

مدت اعتبار بیمه تضمین کیفیت ساختمان

پوشش این بیمه‌نامه از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان آغاز و پس از گذشت مدت ده سال از آن تاریخ پایان خواهد یافت .

 مراحل صدور  بیمه تضمین کیفیت ساختمان و مدارک لازم 

قبل از آغاز عملیات احداث ساختمان بیمه گزار ، پرونده ساختمان اعم از نقشه‌های اجرائی، ‌شرح برآورد مقادیر کار، ‌مشخصات عمومی و مجوز های قانونی جهت احداث ساختمان و برنامه زمان‌بندی اجرای فعالیتهای ساختمان همراه با پرسشنامه تکمیل شده را به بیمه گر تحویل می نماید بازرس منتخب بیمه گر ضمن بررسی مدارک و کنترل محاسبات فنی بصورت مرحله ای برکلیه عملیات اجرای ساختمان نحوه احداث ، کیفیت مصالح و . . .  نظارت خواهد نمود .
بیمه گزار ملزم است هرگونه تغییر در حین اجرا را به بازرس فنی منتخب و یا نماینده بیمه‌گر تحویل دهد . پس از اتمام قرارداد عملیات ساختمانی ، و صدور‌گواهی پایان کار از سوی شهرداری با تایید بیمه گراعتبار بیمه نامه ۱۰ ساله برقرار می گردد . 

نحوه اعلام خسارت

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه یا خسارت به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت ، وقوع حادثه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند.
همچنین بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قرار دهد .

نحوه تعیین مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به ترتیب زیر تعیین می شود.
۱) مبنای تسویه خسارت ، هزینه تعمیر قسمت صدمه دیده یا نوسازی، تعویض و یا تقویت آن قسمت است به نحوی که در شرایط قبل از وقوع خسارت قرار گیرد . در صورت لزوم هزینه تعمیر قسمتهای متأثر از عیوب پنهان نیز جبران خواهد شد.
۲) برای هزینه هایی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت می¬گیرد، مبنای پرداخت عبارت است از هزینه های ترمیم و بازسازی برای جلوگیری از خرابی ساختمان در مدت اعتبار بیمه نامه.
در صورت پیش بینی در زمان عقد قرارداد ، بیمه گر هزینه هرگونه تعمیر اولیه و موقت که بخشی از تعمیرات نهایی بوده و یا در جهت کاهش توسعه خسارت صورت پذیرفته شده باشد را پرداخت خواهد کرد. 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • پانزده − 1 =