در بیمه های عمر که پرداخت به صورت ماهانه است اگر بیمه گذار اقساط خود رانتواند به موقع بپردازد و بین پرداخت ها وقفه بیفتد و در همین وقفه بیمه شده فوت شود ایا به ذینفع ها سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد؟

(آیین نامه شماره 68 ماده 20) در بیمه‌های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، هرگاه بیمه‌گذار از پرداخت هر قسط حق بیمه خودداری نماید، حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه‌نامه تامین می‌شود و پس از آن که ذخیره ریاضی کمتر از حق بیمه خطر فوت گردد، بیمه‌نامه معلق می‌گردد. بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق‌بیمه مقرر، بیمه‌نامه را مجددا برقرار نماید.

لذا در صورت عدم پرداخت حق بیمه درصورتیکه ذخیره ریاضی بیمه نامه برای پوشش فوت کفایت کند، سرمایه بیمه فوت توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.


 

یک شخص حداکثر تا چه تعداد یا مبلغی میتواند خودرا نزد سازمانهای بیمه یا شرکتهای مختلف بیمه عمر نماید؟

(آیین نامه شماره 68 ماده 7) هرگاه مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه‌نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از دو میلیارد ریال متجاوز باشد، مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی به صدور بیمه‌نامه مبادرت نمایند. بیمه مرکزی می‌تواند حداکثر مبلغ بیمه مذکور را سالانه تغییر دهد.

لذا صدور یک یا چند بیمه نامه برای یک نفر به شرطیکه از سقف دو میلیارد ریال تجاوز نکند بلامانع است.


 

اخبار

بصورت آنلاین از شرکت های بیمه شکایت کنید

روابط عمومی بیمه ملت- معاون نظارتی بیمه مرکزی از آغاز اجرای طرح ساماندهی شبکه فروش توسط بیمه مرکزی خبر داد. با آغاز به کار این طرح، تمام شبکه فروش اعم از کارگزاران، ارزیابان خسارات و نمایندگان در سیستم سنهاب ثبت می شود تا عملکرد شبکه فروش، شفاف تر و مدیریت قوی و دقیق تر شو

30.75 ، سود قطعی سپرده های بیمه های زندگی (عمر) بیمه ملت در سال 92

سود قطعی سپرده های بیمه های زندگی بیمه ملت در سال 92 اعلام شد. بر اساس اعلام شرکت بیمه ملت به کلیه سپرده های  بیمه گذاران بیمه های زندگی بیمه ملت در سال 92 سود قطعی  30.75 درصدی پرداخت خواهد شد. این سود به عنوان یکی از بالاترین سودهای پرداختی شرکت های بیمه تا کنون بواسطه م