در بیمه های عمر که پرداخت به صورت ماهانه است اگر بیمه گذار اقساط خود رانتواند به موقع بپردازد و بین پرداخت ها وقفه بیفتد و در همین وقفه بیمه شده فوت شود ایا به ذینفع ها سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد؟

(آیین نامه شماره 68 ماده 20) در بیمه‌های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، هرگاه بیمه‌گذار از پرداخت هر قسط حق بیمه خودداری نماید، حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه‌نامه تامین می‌شود و پس از آن که ذخیره ریاضی کمتر از حق بیمه خطر فوت گردد، بیمه‌نامه معلق می‌گردد. بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق‌بیمه مقرر، بیمه‌نامه را مجددا برقرار نماید.

لذا در صورت عدم پرداخت حق بیمه درصورتیکه ذخیره ریاضی بیمه نامه برای پوشش فوت کفایت کند، سرمایه بیمه فوت توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.


 

یک شخص حداکثر تا چه تعداد یا مبلغی میتواند خودرا نزد سازمانهای بیمه یا شرکتهای مختلف بیمه عمر نماید؟

(آیین نامه شماره 68 ماده 7) هرگاه مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه‌نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از دو میلیارد ریال متجاوز باشد، مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی به صدور بیمه‌نامه مبادرت نمایند. بیمه مرکزی می‌تواند حداکثر مبلغ بیمه مذکور را سالانه تغییر دهد.

لذا صدور یک یا چند بیمه نامه برای یک نفر به شرطیکه از سقف دو میلیارد ریال تجاوز نکند بلامانع است.


 

اخبار

پرداخت خسارت 7 میلیاردی توسط بیمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت – بیمه ملت خسارتی معادل 7.515.950.000 ریال (هفت میلیارد و پانصد و پانزده میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال) را از محل بیمه شخص ثالث پرداخت نمود. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، مبلغ مذکور مربوط به خسارت برخورد یک دستگاه پراید با پژو پارس است که بیمه

تخفیف های بیمه ملت به مناسبت روز پزشک

روابط عمومی بیمه ملت-  بیمه ملت تخفیف های ویژه ای را در محصولات بیمه ای خود برای پزشکان محترم در نظر گرفته است. بر اساس این گزارش، بیمه ملت ضمن تبریک روز پزشک (01/06/93) به جامعه پزشکی کشور به اطلاع می رساند، به مناسبت این روز، تخفیف های ویژه ای را از روز شنبه مورخ 01/06/9