در بیمه های عمر که پرداخت به صورت ماهانه است اگر بیمه گذار اقساط خود رانتواند به موقع بپردازد و بین پرداخت ها وقفه بیفتد و در همین وقفه بیمه شده فوت شود ایا به ذینفع ها سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد؟

(آیین نامه شماره 68 ماده 20) در بیمه‌های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، هرگاه بیمه‌گذار از پرداخت هر قسط حق بیمه خودداری نماید، حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه‌نامه تامین می‌شود و پس از آن که ذخیره ریاضی کمتر از حق بیمه خطر فوت گردد، بیمه‌نامه معلق می‌گردد. بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق‌بیمه مقرر، بیمه‌نامه را مجددا برقرار نماید.

لذا در صورت عدم پرداخت حق بیمه درصورتیکه ذخیره ریاضی بیمه نامه برای پوشش فوت کفایت کند، سرمایه بیمه فوت توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.


 

یک شخص حداکثر تا چه تعداد یا مبلغی میتواند خودرا نزد سازمانهای بیمه یا شرکتهای مختلف بیمه عمر نماید؟

(آیین نامه شماره 68 ماده 7) هرگاه مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه‌نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از دو میلیارد ریال متجاوز باشد، مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی به صدور بیمه‌نامه مبادرت نمایند. بیمه مرکزی می‌تواند حداکثر مبلغ بیمه مذکور را سالانه تغییر دهد.

لذا صدور یک یا چند بیمه نامه برای یک نفر به شرطیکه از سقف دو میلیارد ریال تجاوز نکند بلامانع است.


 

اخبار

لیست کشیک نوروزی مراکز پرداخت خسارت

روابط عمومی بیمه ملت- مرکز ارتباط با مشتریان بیمه ملت و مراکز پرداخت خسارت مالی و جانی بیمه های اتومبیل در ایام نوروز فعال و آماده پاسخگویی به مشتریان خود می باشند. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، مرکز ارتباطات بیمه ملت با شماره تماس 85333-021، در ایام نوروز نیز همچون سالها

افزایش ده درصدی قیمت دیه در سال 1394

بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال با 10 درصد افزایش یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: بخشنامه به واحدهای