پوشش های بیمه مسافرت خارج از کشور (پوشش های مسافر)

پوشش های بیمه مسافرت خارج از کشور بیمه ملت

پوشش های بیمه مسافرت خارج از کشور شامل موارد متنوعی است. مواردی که حتی تصور این پوشش ها را از بیمه ارزان قیمت مسافرت خارج از کشور نخواهید داشت.

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان خارج از کشور

در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گزار در خارج از کشور محل اقامت وی “شرکت امداد رسان” هزینه های معمول، متداول لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گزار را تا سقف مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی “شرکت امداد رسان ” برای نظارت بر ارائه درمان شایسته به بیمه گزار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت).

۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گزار، “شرکت امداد رسان ” نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گزار، گروه پزشکی “شرکت امداد رسان ” در مورد مرکز درمانی ای که باید بیمه گزار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود . سپس گروه پزشکی ” شرکت امداد رسان ” طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گزار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله، تصمیم گیری می نماید . در مورد حوادث جزیی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی “شرکت امداد رسان ” بازگشت بیمه گزار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایط نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی

“شرکت امداد رسان” در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گزار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف ۴۰۰ یورو پرداخت می نماید.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

۴- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گزار به کشور

به محض بستری شدن بیمه گزار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی “شرکت امداد رسان ” هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گزار به کشور مبدا (محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته است، تقبل خواهد نمود.

۵- بازگرداندن جسد متوفی

در صورت فوت بیمه گزار ” شرکت امداد رسان” تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گزار به محل خاکسپاری یا مراسم تحریم در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم تحریم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

در صورتی که بیمه گزار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود، “شرکت امداد رسان ” مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گزار، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵۰ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

۷- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

هنگامی که بیمه گزار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، “شرکت امدادرسان” هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گزار بایستی دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (گواهی فوت) را به “شرکت امدادرسان” ارائه نماید.

۸- تحویل دارو

“شرکت امداد رسان” هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گزار را، در صورتی که توسط پزشک معالج وی، حتی پیش از سفر تجویز شده است، پرداخت خواهد نمود.

۹- ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

“شرکت امداد رسان” مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گزار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گزار، “شرکت امداد رسان” اطلاعات عمومی مرجع درمانی نظیر پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنای مراکز تشخیصی درمانی در اختیار بیمه گزار قرار خواهد داد.

۱۰- حواله تضمینی وجوه نقد

“شرکت امدادرسان” وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گزار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گزار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل از دفاتر رسمی ” شرکت امداد رسان” در ایران، به صورت چک بانکی، حواله یا پول نقد به سپرده گذارد.

۱۱- حواله وجوه نقد

چنانچه بیمه گزار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تائیدیه ، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد،” شرکت امداد رسان” به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲- فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گزار در خارج از کشور”شرکت امداد رسان” هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳- معاضدت حقوقی

“شرکت امداد رسان” هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو و یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد.