مجوز فعالیت بیمه ملت نمایندگی ۲۳۱۰

مجوز فعالیت بیمه ملت نمایندگی ۲۳۱۰

مجوز فعالیت بیمه ملت نمایندگی ۲۳۱۰ اولین بار در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۸۸ صادر شده و پس از آن بر اساس قوانین و مقررات مرکزی در چند نوبت تایید دوباره شده است. در طی مدت فعالیت با تلاش کارکنان این نمایندگی در تمام ارزیابی های انجام شده توسط شرکت بیمه ملت ، نمایندگی ۲۳۱۰ موفق به کسب بالاترین امتیاز رضایت مشتریان شده است. هم اکنون این نمایندگی در رشته بیمه های مسئولیت و بیمه مسافرتی بصورت تخصصی به ارائه خدمات بیمه ای پرداخته و موفق به اخذ نجوز نمایندگی بیمه ملت در بیمه های مسئولیت شده است.