سوالات متداول بیمه اتومبیل

 1. ماه های حرام کدام ماه ها هستند؟

  چهار ماه قمری ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هستند. در این ماه ها دیه به میزان یک سوم دیه ماه های عادی افزایش می یابد.

 2. تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در هر سال چقدر است؟

  تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث  برای سال دوم تا نهم به ترتیب ۱۰٪ ، ۱۵٪ ، ۲۰٪ ، ۳۰٪ ، ۴۰٪ ، ۵۰٪ ، ۶۰٪ ، ۷۰ ٪ و از سال نهم و به بعد تخفیف بیمه شخص ثالث در ۷۰٪ ثابت باقی می ماند.

 3. تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه در هر سال چقدر است؟

  تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه برای سال دوم تا پنجم به ترتیب ۲۵٪ ، ۳۵٪ ، ۴۵٪ ، ۶۰٪ ، ۷۰٪ است و از سال پنجم و به بعد تخفیف بیمه بدنه در ۷۰٪ ثابت باقی می ماند.

 4. در بیمه های ثالث تعهد سرنشین صفر است. در صورت فوت یا آسیب راننده ، خسارت به چه صورتی پرداخت می شود؟

  تعهد فوت و نقص عضو  در بیمه شخص ثالث صفر نمی باشد بلکه تعهد هزینه پزشکی سرنشین صفراست . براین اساس هزینه های پزشکی به عهده وزارت بهداشت و درمان بوده و بیمارستانها موظفند مصدومین حادثه را بصورت رایگان از محل ۱۰% عوارض پرداختی به وزارت بهداشت درمان نمایند.

خوشحال خواهیم شد چنانچه پاسخگوی سوالات بیمه ای شما باشیم.

 • 8 + 99 =