راهنمای محل شماره موتور و شاسی

راهنمای محل شماره موتور و شاسی سواری

ردیف نوع وسیستم محل حک شماره موتور محل حک شماره شاسی محل نصب پلاکت مشخصات توضیحات
۱

اپل وکترا

اپل آسترا سدان

جلوسیلندرسمت چپ زیر شمع ۱ بصورت اریب داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب سینی جلوپشت داشبورد سمت راست
۲ اپل امگا

اپل کالبرا

اپل آسترا GLS

جلوسیلندرسمت راست زیر شمع ۴ بصورت اریب داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب سینی پشت داشبورد سمت راست
۳ BMW 730  مدل ۲۰۰۴

BMW 320  مدل ۲۰۰۵

سمت چپ سیلندر پشت دینام روی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست روی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۴ BMW  x3   مدل ۲۰۰۵  – ۶ سیلندر سمت چپ سیلندر پشت دینام سینی پشت داشبورد سمت راست پشت گلگیر جلو سمت راست(محفظه موتور)
۵ BMW z3  مدل ۱۹۹۷ – ۶ سیلندر سمت چپ سیلندر سینی پشت داشبورد (وسط) سینی پشت گلگیرجلو
۶ BMW ۷۲۸  –  ۶ سیلندر سمت چپ سیلندر سینی پشت گلگیرجلو سمت راست سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۷ بی ام و I318 مدل ۲۰۰۵  ۴ سیلندر جلو موتور سمت راست زیر شیشه جلو سمت چپ سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ
۸ BMW z4  مدل ۲۰۰۳ – ۶ سیلندر سمت چپ سیلندر(قسمت پائین) سینی پشت گلگیرجلو سمت راست زیر شیشه جلو سمت چپ
۹ بنز C180 بین موتور و گیربکس بصورت اریب زیر صندلی جلو سمت راست ستون درب جلو سمت راست
۱۰ پژو ۳۰۷ دودرب تنه سیلندر سمت راست سینی پشت گلگیر جلو سمت راست سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۱ پژو ۶۰۵ پائین سیلندر سمت راست لبه سینی پشت داشبورد ستون درب جلو سمت راست
۱۲ پژو ۲۰۶ جلو سیلندر زیر صندلی عقب سمت راست سینی گلگیر جلو سمت راست
۱۳ پژو ۴۰۵ – پژو پارس – پژو  GLI ۴۰۵ جلو سیلندر بالای رکاب درب عقب سمت راست سینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۴ پژو  RD ۱۶۰۰ جلو سیلندر سمت راست زیر صندلی عقب سمت راست سینی پشت داشبورد (وسط)
۱۵ پیکان بالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور) زیر صندلی عقب سمت راست سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۶ پراید پشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزین سینی پشت داشبورد سمت راست سینی پشت داشبورد سمت راست
۱۷ پاژن  GLV 3000 سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس پشت چرخ جلوسمت راست سینی پشت داشبورد درسایرتیپ ها     موتور: سمت راست سیلندر: محل اتصال گلوئی اگزوز
۱۸ پروتون ویرا

پروتون سدان

تنه سیلندرسمت راست زیرپمپ هیدرولیک فرمان سینی پشت داشبورد سمت راست سینی پشت داشبورد (وسط)
۱۹ تویوتا کمری جلوسیلندر سمت چپ(قسمت بالا) سینی پشت داشبورد ستون درب راننده
۲۰ تویوتالندکروز استیشن تنه سیلندرسمت چپ قسمت عقب موتور پشت چرخ جلوسمت راست حک شده سینی پشت داشبورد
۲۱ تویوتاپرادو استیشن مدل۲۰۰۴ -۶سیلندر تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین پشت چرخ جلو سمت راننده ستون درب راننده
۲۲ تویوتا کرولا GLI  مدل ۲۰۰۵ تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب سینی پشت داشبورد

(وسط)

زیر شیشه جلو سمت چپ
۲۳ تویوتا لکزسRX300  مدل ۲۰۰۱- ۶سیلندر جلوسیلندر(قسمت وسط ۷ رقم است) زیر شیشه جلو سمت چپ سینی گلگیر جلو سمت چپ
۲۴ تویوتا کریسیداGLI  مدل ۱۹۹۷ تنه سیلندر سمت چپ سینی پشت داشبورد سینی پشت داشبورد شماره شاسی درمدلهای بالاستون درب جلوسمت چپ
۲۵ تویوتا اکو قسمت جلوسیلندربین شمع۲و۱ ازبالا قابل رویت سینی پشت داشبورد وسط(زیرقاب است) بصورت برچسب روی ستون درب راننده
۲۶ تویوتا لندکروز کیانGX100-GXR100-آمبولانس۷۵EI3 تنه سیلندر سمت چپ پشت چرخ جلو سمت راست سینی پشت داشبورد سمت چپ(بالای بوسترترمز)
۲۷ دوو ETI جلو سیلندرسمت چپ زیرشمع ۱ داخل اتاق مجاورصندلی جلوسمت راست جنب پایه رکاب سینی جلو سمت راست جنب رادیاتور
۲۸ دوو ماتیز روی سطح افقی پشت کمپرسور کولر ناودانی سینی پشت داشبورد روی سینی بالای رادیاتورقسمت راست
۲۹ رنو ۵ حک شده روی پایه دلکو سینی پشت گلگیرجلو سمت راست سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۳۰ رنو ۲۱ جلوسیلندر سمت چپ سینی پشت داشبورد حک شده سینی پشت داشبورد
۲۱ رنو مگان قسمت جلو سیلندر حک شده در صندوق عقب ستون درب جلو سمت راست
۲۲ سمند جلو سیلندر بالای رکاب درب عقب سمت راست سینی پشت داشبورد سمت راست
۲۳ سپند PK تنه سیلندر محل اتصال پوسته گیربکس به سیلندر سمت چپ سینی پشت داشبورد سمت راست زیر ناودانی سینی پشت داشبورد
۲۴ سیناد بصورت پلاک منصوب بر قسمت جلوته سیلندر روی سرکمک جلو سمت چپ سینی پشت داشبورد (درسطح داخل محفظه موتورجنب منبع آب برف پاک کن
۲۵ استیشن کاروان سایپا GLX ۷۰۱ وآمبولانس سالار ۷۷ سمت چپ ته سیلندر سمت چپ تیغه شاسی زیردرب دوم سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ(پشت منبع انبساط رادیاتور)
۲۶ سیتروئن زانتیا پیشانی سیلندر جنب فیلتر سینی پشت داشبورد سمت چپ سینی پشت داشبورد سمت راست
۲۷ کار غزال ۳۲۲۱۳ تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور پشت چرخ جلو سمت راست(پائین شیشه جلو) ستون درب جلوسمت راست
۲۸ کیا کلاروس تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین سینی پشت داشبورد ستون درب جلو سمت راست
۲۹ فولکس تورک مدل ۲۰۰۴-۶ سیلندروفولکس پاسات مدل ۲۰۰۴- ۴ سیلندر تنه سیلندر سمت چپ زیر شیشه جلو سمت چپ ستون درب جلو سمت چپ
۳۰ کیا شوما پشت سیلندر سمت چپ سینی پشت داشبورد ستون درب جلوسمت راست
۳۱ گالانت مدل ۱۹۹۳ جلو سیلندر مجاور گژروغن پشت چرخ جلو سمت راست سینی پشت داشبورد سمت راست
۳۲ موسو E32M2-E32M3 تنه سیلندر سمت راست پشت دینام پشت چرخ جلو سمت راست سینی پشت داشبورد بالای بوسترترمز
۳۳ میتسوبیشی پاجرو GLS  مدل ۲۰۰۴ -۶ سیلندر تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست سینی پشت داشبورد سینی پشت داشبورد
۳۴ میتسوبیشی پاجرو GLS مدل ۲۰۰۵- ۶ سیلندر تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست بطورعمودی زیر شیشه جلو سمت چپ سینی پشت داشبورد سمت چپ
۳۵ میتسوبیشی لانسر جلو سیلندر زیر شمع ۱ سینی پشت داشبورد سمت راست سینی پشت داشبورد (وسط)
۳۶ میتسوبیشی اوتلاند مدل ۲۰۰۴ پیشانی موتور جلو سمت راست سینی پشت داشبورد سینی پشت داشبورد
۳۷ مزدا ۳۲۳GLX سمت راست سیلندرزیر اگزوز بالای تیغهای از بدنه سیلندر سینی پشت داشبورد سمت راست سینی پشت داشبورد سمت راست
۳۸ مزدا ۳۲۳ F انتهای سیلندر سمت راست زیر فیلترروغن سینی پشت داشبورد (وسط) سینی پشت داشبورد سمت راست
۳۹ مزدا ۳۲۳ FLدنده اتوماتیک تنه سیلندر سمت چپ زیر شمع ۱ سینی پشت داشبورد سمت راست سینی پشت داشبورد سمت راست
۴۰ آمبولانس مزدا ۲۰۰۰ B تنه سیلندر سمت چپ جنب دلکو پشت چرخ جلو سمت چپ سینی پشت داشبورد
۴۱ نیسان رونیز تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس حک شده تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۴۲ نیسان ماکسیما روی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکس سینی پشت داشبورد (وسط) سینی پشت داشبورد سمت چپ
۴۳ نیسان سرانزا تنه سیلندر قسمت عقب حک شده تیغه شاسی سمت راست حدفاصل درب عقب وجلو سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۴۴ نیسان سافاریKA 160 تنه سیلندرعقب سمت چپ محل اتصال به گیربکس وموتور حک شده پشت چرخ جلوسمت چپ سینی پشت داشبورد سمت راست
۴۵ نیسان سانی جلو سیلندر سینی پشت داشبورد سینی پشت داشبورد سمت راست
۴۶ نیسان بلویرد جلو سیلندر سمت چپ سینی پشت داشبورد ستون درب جلو سمت چپ
۴۷ نیسان پاترول تنه سیلندر سمت راست قسمت پائین روی شاسی زیرباتری قسمت عقب سینی پشت داشبورد
۴۸ هیوندای ورنا جلو سیلندر زیر شمع ۱ سینی پشت داشبورد سمت راست سینی پشت داشبورد سمت چپ
۴۹ هیوندای سوناتاFE  مدل ۲۰۰۳ تنه سیلندر سمت چپ قسمت جلو سینی پشت داشبورد سینی پشت داشبورد سمت چپ
۵۰ هیوندای اکسنت مدل ۲۰۰۴ تنه سیلندر سمت چپ سینی پشت داشبورد سمت راست سینی پشت داشبورد سمت چپ
۵۱ هیوندای اکسنت مدل ۱۹۹۷ جلوی سیلندر سمت راست بالای پولکی(کاسه چراغ جلورا برداشته سپس رویت شود) سینی پشت داشبورد سینی پشت داشبورد در هیوندای اکسنت ۲۰۰۰ پلاک مشخصات روی ستون درب راننده
۵۲ هیوندای اکسل جلوسیلندر سمت چپ زیر شمع ۱ سینی پشت داشبورد سمت راست سینی پشت داشبورد (وسط)
۵۳ هیوندای کوپه سمت چپ سیلندر سینی پشت داشبورد سینی پشت داشبورد (وسط)
۵۴ هیوندای استیشن تراجت قسمت جلو سیلندر زیرقاب شمع هاسمت راست سینی پشت گلگیر جلوسمت راست سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ
۵۵ هوندا آکورد جلو سیلندر سمت راست سینی پشت داشبورد ستون درب جلو سمت راست
۵۶ بنز ۲۲۰ E انتهای سیلندرمابین موتوروگیربکس بصورت اریب سینی پشت داشبورد سینی پشت داشبورد (وسط)
۵۷ بنز ۲۴۰C  مدل ۲۰۰۲      ۶ سیلندر سمت راست سیلندر قسمت عقب زیرصندلی جلوسمت راست ستون درب جلوسمت چپ درمدل ۲۰۰۵ برچسب مشخصات درستون درب جلو سمت راست
۵۸ بنز ۲۳۰ C مدل ۲۰۰۲      ۴ سیلندر قسمت عقب موتوربین موتوروگیربکس زیرصندلی جلوسمت راست ستون درب جلو سمت راست
۵۹ بنز ۲۴۰ E مدل ۲۰۰۵       ۴ سیلندر قسمت عقب موتورسمت راست محل اتصال موتوروگیربکس زیرصندلی جلوسمت راست ستون درب جلوسمت چپ
۶۰ بنز ۳۵۰ S مدل ۲۰۰۵      ۶ سیلندر سمت راست سیلندر قسمت عقب جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز) ستون درب جلوسمت چپ
۶۱ بنز MLS مدل ۲۰۰۴ سمت راست سیلندر قسمت عقب زیر شیشه جلوسمت چپ ستون درب جلوسمت چپ
۶۲ بنز ۵۰۰ S مدل ۲۰۰۳      ۸ سیلندر قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز) ستون درب جلوسمت چپ
۶۳ بنز E ۲۰۰ مدل ۲۰۰۱      ۴ سیلندر قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس زیرصندلی جلوسمت راست ستون درب جلو سمت راست
۶۴ بنز E ۲۳۰ تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور سینی پشت داشبورد سمت راست سینی جلوبالای رادیاتور(پرچ شده)
۶۵ بنز MB ۱۴۰ بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکس پشت چرخ جلوسمت راست(قسمت جلو) ستون درب جلو سمت راست
۶۶ هیوندای النترا جلوی موتورپشت گژروغن قسمت پائین حک شده داخل موتور سینه اتاق حک شده سینی پشت داشبورد
۶۷ مزدا ۳ روی پوسته موتور زیر سینی پشت داشبورد سمت راست ستون درب جلو سمت راست
۶۸ تندر L 90 روی پوسته موتور زیر سینی پشت داشبورد سمت راست زیر صندلی عقب سمت راست
۶۹ ریو روی تنه موتور قسمت پائین زیر سینی پشت داشبورد سمت راست زیرشیشه سینی جلو سمت راست
۷۰ نیسان مورانو روی پوسته موتور در سیستم تعلیق چرخ جلو سیستم تعلیق جناقی مستقل روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ بصورت هولوگرام
۷۱ سوزوکی گراندویتارا جلوی موتور زیر استارتر موتور پشت گیربکس روی سینی جلو و روی اکسل عقب زیرشیشه سینی جلو سمت راست
۷۲ هیوندای توسان

هیوندای سانتافه

هیوندای آزرا

مندرج در پائین موتورمحل اتصال سرشاسی جلووسینی جلوداخل حفره روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ و داخل شیشه جلو سمت چپ زیرشیشه سینی جلوپشت فرمان سمت چپ

راهنمای محل شماره موتور و شاسی وانت و کامیونت ها

ردیف نوع و سیستم محل حک شماره موتور محل حک شماره شاسی محل نصب پلاک مشخصات توضیحات
۱ وانت ایسوزو، تنه سیلندر سمت چپ بین موتوروگیربکس تنه شاسی سمت راست زیردرب جلو سینی پشت داشبورد
۲ وانت دوکابین مسقف بنز۱۴۰ MB، لبه بالای سیلندر محل اتصال به گیربکس تیغه شاسی پشت چرخ جلو سمت راست ستون داخلی درب جلو سمت راست
۳ وانت دوکابین پاژنGLD 3000، بدنه سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس(بصورت عمودی) پشت چرخ جلو سمت راست سینی پشت داشبورد
۴ وانت تویوتالندکروز، تنه سیلندر سمت راست سرشاسی جلوسمت راست(در مدلهای بالاترقسمت عقب چرخ جلوسمت راست) سینی پشت داشبورد
۵ وانت مسقف تویوتا، تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین پایه رکاب جنب صندلی جلوسمت راست زیرصندلی راننده
۶ وانت دایهاتسو، تنه سیلندر سمت چپ زیر خروجی اگزوز قسمت جلو پشت چرخ جلو سمت راست ستون درجلو سمت راست
۷ وانت کیا ۶ چرخ، تنه سیلندر سمت چپ(از زیر صندلی راننده قابل رویت است) پشت چرخ عقب سمت راست(انتها) ستون درجلو سمت راست
۸ وانت مسقف کیا مدل ۲۰۰۱، قسمت بالای موتور(از زیرصندلی راننده قابل رویت است) ستون درب راننده سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ
۹ وانت مزدا دوکابین، تنه سیلندرسمت راست زیر شمع ۱ پشت چرخ جلو سمت راست(عقب چرخ) سینی پشت داشبورد
۱۰ وانت میتسوبیشی دوکابین، تنه سیلندر سمت راست مجاور گژروغن پشت چرخ عقب سمت راست(عقب چرخ) سینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۱ وانت تک کابین ،

دو کابین مزدا ۲۰۰۰ B،

سمت چپ قسمت جلو سیلندر پشت چرخ جلو سمت چپ سینی پشت داشبورد سمت راست
۱۲ وانت نیسان زامیاد(مدل های پائین) ، تنه سیلندر سمت راست روی شاسی زیرباتری(دروانت های وارداتی پشت چرخ جلوسمت چپ) سینی پشت داشبورد
۱۳ کامیونت ون نیسان، تنه سیلندر سمت چپ تیغه شاسی سمت چپ مابین چرخ عقب و اتاق راننده سینی پشت داشبورد
۱۴ وانت نیسان دوکابین DX، انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز تیغه شاسی سمت راست سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۱۵ نیسان پیکاپ دوکابین DX، انتهای بلوک سیلندرمحل اتصال به گیربکس سمت چپ تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط سینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۶ وانت نیسان تک کابین DX، انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز تیغه شاسی زیردرب جلو سمت راست سینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۱۷ وانت هیوندای، سمت چپ قسمت عقب سیلندر تیغه سمت راست شاسی بین چرخ جلووعقب پایه رکاب درب راننده
۱۸ وانت پیکان ۱۶۰۰، جلوی موتورلبه سیلندربالای واترپمپ حک شده بصورت پلاک روی سینی شاسی راست و مدل ۱۳۷۰به بالازیر زیرصندلی جلو سمت راست حک شده سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۹ کامیونت ایسوزو، تنه سیلندر سمت راست بالای دسته موتور پشت چرخ جلو سمت راست بالای پایه ستون سمت راست(داخل اتاق)
۲۰ کامیونت آذرخش تیپAT55-AT54-AT53، تنه سیلندر سمت راست قسمت عقب(انتهای سیلندرپشت فیلترگازوئیل) پشت چرخ جلو سمت راست داخل کابین راننده(پشت سر راننده)
۲۱ کامیونت دوکابین سقف بلندبنز ۱۸۲۸، انتهای سیلندر سمت راست پائین منیفولدپیستون ۶ پشت چرخ جلو سمت راست داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب
۲۲ کامیونت باری کفی بغلدارزامیاد تیپ Z24F، تنه سیلندر سمت چپ پائین منیفولد خروجی پشت چرخ جلو سمت چپ داخل کابین راننده پشت صندلی راننده در کامیونت حمل زباله نیز به همین نحواست
۲۳ کامیونت کراوس تیپD4AE، بصورت پلاک منصوبه برابتدای موتورسمت چپ پشت چرخ جلوسمت راست وپشت چرخ عقب سمت راست درب سمت راست

راهنمای محل شماره موتور و شاسی اتوبوس ومینی بوس ها

ردیف نوع وسیستم محل حک شماره موتور محل حک شماره شاسی محل نصب پلاک مشخصات توضیحات
۱ اتوبوس بیابانی اسکانیا تیپ هایX12و۴۲۱۲، بالای تنه سیلندرسمت چپ پشت منیفولد پشت چرخ جلو راست وانتهای شاسی سمت چپ(داخل محفظه موتور) روی داشبورد مقابل رکاب درب ورودی جلو
۲ اتوبوس بیابانی بنزC355 بالای تیغه شاسی عقب خودروسمت راست(داخل محفظه موتور) تیغه شاسی سمت راست داخل جعبه سینی داشبورد جلوداخل اتاق
۳ اتوبوس شهری بنزMO457 حک شده ابتدای بلوک سیلندر پشت واترپمپ انتهای شاسی روی تیغه راست جنب فیلترروغن روی داشبورد جنب درجلوسمت راست
۴ اتوبوس شهری بنزSC457 ابتدای بلوک سیلندرپشت واترپمپ حک شده تیغه شاسی داخل جعبه اول سمت راست جنب درب جلوسمت راست زیر صندلی شاگرد
۵ اتوبوس شهری گازسوز بنزOMG355 انتهای بلوک سیلندر بالای فولی انتهای شاسی تیغه سمت راست بصورت پلاک جوشکاری شده روی داشبورد مقابل درب جلو سمت راست
۶ اتوبوس بیابانی بنز تیپ رخشC457 تنه سیلندرقسمت عقب پشت واترپمپ بالای نیمه شاسی عقب داخل محفظه موتور روی داشبورد سمت راست روبروی درب
۷ اتوبوس بیابانی رنو ۳۰۱۲ روی بلوک سیلندرپشت ورودی روغن تیغه شاسی قسمت عقب سمت چپ زیر داشبورد سمت راست
۸ اتوبوس بیابانی شهاب تیپ۲۴۱۲ IC بصورت پلاک روی سیلندرموتور جنب درب روغن بصورت حک در قطعه منفصله درقسمت عقب شاسی سمت راست سمت راست بدنه داشبورد
۹ اتوبوس بیابانی مان تیپ S2000 بالای تنه موتور جنب سیلندر شماره ۶ بصورت نامنظم حک شده جلو شاسی جنب جعبه زاپاس(زیربوق های خودرو) بالای رکاب مقابل درب جلو
۱۰ اتوبوس شهری مان تیپ سپهر تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس(قابل رویت ازداخل اتاق) بالای تنه شاسی داخل محفظه موتور سمت چپ پایه رکاب جلو سمت چپ
۱۱ اتوبوس بین شهری ولووB12 تنه سیلندر سمت راست پشت استارت پشت چرخ جلو سمت راست دارای۲عدد پلاک منصوبه روی داشبورد مقابل درب جلو سمت راست
۱۲ اتوبوس بین شهری ولووBVR تنه سیلندر سمت راست پشت چرخ جلو سمت راست روی داشبورد روبروی رکاب سمت راست
۱۳ اتوبوس بین شهری ولووB12B زیر موتورانتهای بلوک سیلندرجنب لوله هیدرولیک وآرم برجسته ولوو پشت چرخ جلو سمت راست روی تیغه شاسی روی داشبورد جنب درب ورودی جلو
۱۴ اتوبوس ۲طبقه تیپ اسکای لانپر N122-3 بصورت پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت توربوشارژسمت راست انتهای شاسی محفظه موتورسمت راست سطح عمودی تیغه شاسی دارای ۲پلاکمنصوبه بررکاب درجلوسمت راست داخل کابین(پلاک ایران خودرو وپلاک نئوپان)
۱۵ مینی بوس ایویکو A 80-12 تنه سیلندرسمت راست پشت چرخ جلو سمت راست پایه سمت چپ صندلی راننده
۱۶ مینی بوس گازسوز ایویکو A 60-11 تنه سیلندرسمت راست پشت چرخ جلو سمت راست سمت چپ درب محفظه موتور(درکابین راننده)
۱۷ مینی بوس بنز MBO 800 بالای موتور(از زیر صندلی راننده قابل رویت است) تیغه شاسی در قسمت عقب ستون درب راننده
۱۸ مینی بوس بنز رنوس بصورت پلاک روی سیلندر سمت چپ پشت چرخ جلو سمت راست منصوبه برروی بدنه داشبورد سمت راست
۱۹ مینی بوس تویوتا سمت چپ سیلندر(از زیرصندلی راننده قابل رویت است) پشت چرخ جلو سمت راست ستون درب راننده
۲۰ مینی بوس رنو مهسان قسمت جلو تنه سیلندر انتهای تیغه شاسی داخل محفظه موتورسمت راست ستون درب سمت راست
۲۱ مینی بوس هیوندای کروز تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب شاسی وسرشاسی جلوسمت راست ستون درب سمت راست
۲۲ نارون زیر کنسول جلو سمت راننده زیر صندلی جلو سمت راننده زیر صندلی سمت راننده

راهنمای محل شماره موتور و شاسی کامیون و کشنده ها

ردیف نوع و سیستم محل حک شماره موتور محل حک شماره شاسی محل نصب پلاک مشخصات توضیحات
۱ کامیون کشنده ایویکو MP44-EUROTCH سمت چپ سیلندر وسط پشت چرخ جلو سمت راست داخل محفظه موتور(سینی جلو سمت راست)
۲ کامیون آبفا دارای پلاک(ازداخل اتاق سمت راست قابل رویت است) درقسمت جلو سمتراست شاسی درداخل اتاق راننده سمت راست
۳ کامیون کشنده بنز ۱۸۴۲ AXOR روی بلوک سیلندرقسمت جلو پشت واتر پمپ روی کیت انژکتور روی تیغه شاسی سمت راست پشت چرخ جلو بصورت برچسب لیزری روی ستون سمت راست پائین محل قفل درب
۴ کامیون کشنده دوکابین بنز ۱۸۴۳ تنه سیلندر سمت چپ حک شده پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی زیردرب سمت راست داخل کابین
۵ کامیون کمپرسی بنز ۲۶۲۸ انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶ پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ابتداوانتهادارای علامت بنز دارای ۲ پلاک روی ستون سمت چپ کابین راننده
۶ کامیون بنز ۲۵۲۸ سقف کوتاه دارای کابین خواب انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶ پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ستون سمت چپ کابین راننده کامیون کمپرسی بنز۱۸۲۸ تک کابین سقف کوتاه نیز بهمین شکل است
۷ کامیون دوکابین سقف بلندوتک کابین سقف کوتاه بنز۱۸۲۸- دوکابین سقف بلند بنز ۲۵۲۸-دوکابین سقف بلند وتک کابین سقف کوتاه بنز۲۶۲۸ انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶ پشت چرخ جلو سمت راست داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب
۸ کامیون دوکابین وتک کابین آتش نشانی بنز سمت چپ تنه سیلندر پائین خروجی اگزوز پشت چرخ جلو سمت راست داخل اتاق روی درب سمت راست
۹ کامیون های بنز تیپ تیپ۶۱۲LP

تیپLP814

پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت دینام چپ پشت چرخ جلو سمت راست منصوبه بر رکاب درب سمت راست
۱۰ کامیون بنزخاور  LP809      , LPA809 بصورت پلاک روی درب قالپاق موتور سرشاسی جلوسمت راست منصوبه بر رکاب درب سمت راست
۱۱ کامیون بنز۲۶۲۵-K/32 بصورت پلاک روی تنه سیلندر سرشاسی جلوسمت راست منصوبه برپایه صندلی سمت راست
۱۲ کامیون کمپرسی وکشنده BMC      تیپ ۸۲۲ انتهای تنه سیلندر سمت چپ حک شده پشت چرخ جلو سمت راست داخل کابین راننده پائین صندلی شاگرد کشنده ها دو محور و سه محور می باشند
۱۳ کامیون آتش نشانی دنیس بصورت پلاک منصوب برقسمت جلوسمت چپ تنه سیلندر جنب پمپ انژکتور پشت چرخ جلو سمت راست دارای ۲ پلاک زیر داشبورد مقابل صندلی راننده
۱۴ کامیون کمپرسی داف ۳۳۰۰ تنه سیلندرسمت راست بین تانک روغن فرمان وفیلتر پشت چرخ جلو سمت راست ستون درب جلو سمت راست
۱۵ کامیون دیل ۱۳۱ سمت راست سیلندر(اززیرگلگیرجلوقابل رویت است) انتهای شاسی سمت راست داخل اتاق پائین صندلی شاگرد
۱۶ کامیون دیل ۱۵۷و۱۳۰ سمت راست سیلندر(از زیرگلگیرجلو قابل رویت است) درکنار زاپاس بصورت رنگی مشخص است درداخل محفظه موتورسمت راست
۱۷ کامیون رنو پشت گلوئی اگزوز به سمت اتاق(۴شماره ای) جلوشاسی سمت راست(بصورت رنگی) درداخل اتاق سمت راست روی داشبورد
۱۸ کامیون باری رنوتیپ ۲۷۰۱۶ پشت سیلندرقسمت بالای محل اتصال گلدانی گیربکس حک شده پشت چرخ عقب سمت راست رکاب سمت چپ کابین راننده
۱۹ کامیون خدمات شهری دنیس ۲۶۵۱ تنه سیلندربین پیستون۴و۳ پشت چرخ جلوسمت چپ داخل اتاق منصوبه برروی داشبورد سمت راست
۲۰ کامیون کشنده مان  تیپF2000(2×۴)T82 قسمت عقب بدنه سیلندر پشت چرخ جلو سمت راست پائین درب راننده سمت چپ
۲۱ کامیون کشنده مان ۶۴۲۲۰۸ سه محور انتهای سیلندرسمت چپ حک شده پشت چرخ جلو سمت راست داخل رکاب سمت راست
۲۲ کامیون کراس دارای پلاک سمت راننده تنه سیلندر حک شده درانتهای شاسی داخل محفظه موتور بالای صافی گازوئیل
۲۳ کامیون ولوو F12 سمت راست تنه سیلندر پشت پمپ سه گوش پشت چرخ جلو سمت راست زیردرب سمت چپ داخل کابین
۲۴ کامیون کشنده ولوو FH12 و کمپرسی ولووNH12 تنه سیلندر سمت چپ بالای استارت پشت چرخ جلو سمت راست سینی پشت داشبورد قسمت وسط
۲۵ کامیون باری با کمپرسی ولووFM9   و باری ولوو FM9 انتهای سیلندر بالای دینام پشت چرخ جلو سمت راست داخل ستون درب سمت راست
۲۶ کامیون ولووNL12 تنه سیلندرسمت راست(قسمت جلو) پشت چرخ جلو سمت راست روی پایه صندلی شاگرد
۲۷ کامیون کشنده ولوو FH12 تنه سیلندرسمت چپ بالای استارت پشت چرخ جلو سمت راست پشت داشبورد پائین درب
۲۸ کامیون کمپرسی ولووFH12 سمت راست تنه سیلندر جلوزیر پمپ انژکتور پشت چرخ جلو سمت راست زیردرب سمت چپ(راننده)
۲۹ کامیون کشنده ولوو F12 دومحور بدنه موتورسمت راست زیرسیلندر ۲ پشت چرخ جلو سمت راست روی درب راننده
۳۰ تریلر کانتینربر ایران کاوه تیپTC12 سمت راست تیغه شاسی مابین محوراول ودوم قسمت جلونیمه یدک سمت راست
۳۱ نیمه یدک کانتینرچادری ماموت ۵/۲۲CHS سمت راست شاسی منصوبه برعقب نیمه یدک سمت راست
۳۲ نیمه یدک کانتینر چادری مارال ۳۸۵ تیغه شاسی سمت راست منصوبه بر جلونیمه یدک سمت راست