دیه سال ۹۷ تعیین شد

دیه سال ۹۷ در ماه های غیر حرام مشابه دیه سال ۹۶ با افزایش ۱۰ درصدی دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش ایسنا ، رییس قوه قضاییه با صدور بخش‌نامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

 متن این بخش‌نامه به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ ، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین ‌می‌شود.

انتظار می رود دیه سال ۹۷ در ماه های حرام ۳ میلیارد و هشتاد میلیون ریال  معادل ۳۰۸ میلیون تومان تعیین شود. لازم به ذکر است دیه سال ۹۶ در ماه‌های حرام ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

میزان افزایش دیه در سال های قبل به شرح ذیل است:

دیه سال ۹۳: افزایش ۲۴ درصدی نسبت به دیه سال ۹۲

دیه سال ۹۴:  افزایش ۱۰ درصدی نسبت به دیه سال ۹۳

دیه سال ۹۵: افزایش  ۱۵ درصدی نسبت به دیه سال ۹۴

مسیر ۱۷ ساله تا دیه سال ۹۷

 دیه سال ۸۰ : ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۳/۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۱ : ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۲ : ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۳ : ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۹/۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۴ : ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۵ : ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)/۳۴/۶۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۶ : ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۴۶/۶۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۷ : ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳/۳۰۰  میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۸ : ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳/۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۸۹ : ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۹۰ : ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۹۱ : ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۲۵/۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۹۲ : ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۵۰/۶۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۹۳ : ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۹۴ : ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال  ۹۵ : ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۵۳/۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۹۶ : ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام)

 دیه سال ۹۷ : ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی) / ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 10 + پنج =