درباره ما

melat-2310-previous-officeنمایی از نخستین دفتر  بیمه ملت نمایندگی ۲۳۱۰ در سال ۱۳۸۸

بیمه ملت نمایندگی ۲۳۱۰ در فرودین ماه ۱۳۸۸ آغاز بکار نموده است. در طی این سالها با وجود استقرار در شهر تهران، افتخار ارائه خدمات بیمه ای به هزاران نفر از هموطنان عزیز در سراسر کشور را داشته است.

برای مشاهده مجوز فعالیت نمایندگی بیمه ملت کد ۲۳۱۰ بر روی اینجا کلیک کنید.