درباره ما

melat-2310-previous-officeنمایی از نخستین دفتر  بیمه ملت نمایندگی ۲۳۱۰ در سال ۱۳۸۸

بیمه ملت نمایندگی ۲۳۱۰ در فرودین ماه ۱۳۸۸ آغاز بکار نموده است. در طی این سالها با وجود استقرار در شهر تهران، افتخار ارائه خدمات بیمه ای به بیش از ۵ هزار نفر از ایرانیان عزیز در سراسر کشور را داشته است.